Een telwoord is een woord dat het aantal of (rang)nummer van iets aangeeft. Er zijn twee soorten telwoorden:

  • hoofdtelwoorden: geven een aantal of nummer aan. Er zijn bepaalde hoofdtelwoorden (je weet precies hoeveel): drie, honderd en onbepaalde hoofdtelwoorden (het aantal is onbepaald; je weet niet hoeveel): veel, weinig.
  • rangtelwoorden: geven een rangorde aan in een reeks. Ook hier zijn er weer bepaalde rangtelwoorden (je weet precies om de hoeveelste het gaat): derde, honderdste en onbepaalde rangtelwoorden (je weet het niet precies): zoveelste, middelste.