Een onbepaald voornaamwoord verwijst niet - zoals andere voornaamwoorden - naar een specifieke persoon of zaak, maar heeft een algemene verwijzing. De term 'onbepaald' duidt aan dat het aantal of de identiteit van iets of iemand niet nader gespecificeerd wordt.

Voorbeelden van onbepaalde voornaamwoorden:

 • alle(maal)
 • alles
 • andere(n)
 • elk
 • het (het regent)
 • ieder
 • iedereen
 • iemand
 • iets
 • men
 • menig(e)
 • niemand
 • niets

 

Let op: sommige woorden (enige, enkele, ettelijke, sommige, verscheidene, verschillende, genoeg, voldoende, wat, zat) worden in sommige (woorden)boeken als onbepaald voornaamwoord en in andere als onbepaald hoofdtelwoord benoemd. Bij BeterOntleden.nl rekenen we ze tot de onbepaalde hoofdtelwoorden.