De eigennaam is een deelklasse van de zelfstandige naamwoorden. Dus eigenlijk zijn alle eigennamen ook zelfstandige naamwoorden. Bijvoorbeeld:

Ken jij een Kees?

Ik woon in de Dukaatstraat.

Een eigennaam wijst naar mensen, plaatsen, straten, rivieren, enz. die met hun eigen naam worden aangeduid. De reden dat we het bij BeterOntleden.nl als apart onderdeel aangeven, is dat al deze dingen met een hoofdletter geschreven moeten worden.

Op deze manier helpt de grammatica je bij de spelling (en andersom!).