Hoe vind ik het voorzetselvoorwerp?

Een voorzetselvoorwerp begint altijd met een voorzetsel.
Het voorzetsel van het voorzetselvoorwerp hoort bij het werkwoord en kan niet door een ander voorzetsel vervangen worden.
Bijvoorbeeld: Ik denk ... aan iemand. Je kan hier niet "met", "door", of een ander voorzetsel invullen. Het voorzetsel heeft zijn concrete betekenis verloren.

De betekenis van een voorzetselvoorwerp is abstract en heeft meestal met voelen, denken en willen te maken. Vergelijk:
• Ik / wacht / op het perron / op de trein.
op het perron = plaatsbepaling = bijwoordelijke bepaling
op de trein = voorzetselvoorwerp  (wachten op = vaste combinatie; op de trein ≠ plaatsbepaling, maar iets abstracts.)

• Ik reken op een lei  op een lei = plaatsbepaling = bijwoordelijke bepaling
• Ik reken op jou  op jou = abstract, rekenen op = vaste combinatie -> voorzetselvoorwerp  
 

Notatie

Het voorzetselvoorwerp duid ik aan door er "vzv" boven te schrijven.